Bestuurders

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de sfeer en sociale veiligheid op jouw club. Maar wat kun je als bestuurder doen om een veilig en prettig sportklimaat te scheppen? Waarom is het nodig om speciale aandacht te besteden aan de acceptatie van minderheden zoals homoseksuelen bij jou op de club?

Wat kan ik doen?
Hoe kan ik homoseksualiteit bespreekbaar maken? 
Soms wordt er openlijk en bewust gediscrimineerd. Maar vaker indirect en onbedoeld. Denk aan opmerkingen als: ‘Ik had nooit gedacht dat een homo zo goed kan sporten’, of: ‘Je bent toch geen mietje’.

Dit betekent dat je als bestuur/coach/trainer altijd alert moet zijn op discriminerende opmerkingen. 
Merk je dat iemand in je team wordt gediscrimineerd? Worden er over groepen mensen buiten je club vervelende opmerkingen gemaakt? Hier kun je als t iets aan doen. Hieronder vind je praktische tips om de sfeer in teams homovriendelijker te maken.

Hieronder een overzicht van zaken die je als clubbestuurder zou kunnen doen om je sportomgeving homovriendelijker te krijgen.


Infrastructuur voor incidenten regelen

Wat gebeurt er met klachten bij jou op de club? Is er een centraal contactpersoon die leden helpt met persoonlijke problemen in de sport? Is deze man of vrouw ook bekend met homoseksualiteit of nog helemaal niet? Klik hier voor een voorbeeld van een club waarbij dit goed geregeld is.

Homonegatief gedrag expliciet meenemen in huis- en gedragsregels
Sommige clubs laten hun leden een convenant ondertekenen, waarin de leden verklaren de gedragsregels van de club te zullen naleven. Als homonegatief gedrag meegenomen wordt in zo’n interne verklaring, dan kun je als club de leden hier ook op aanspreken.

Gedragsregels en/of convenant ondertekenen
Een aantal clubs heeft een convenant ondertekend speciaal om hun club homovriendelijk te maken. In dit convenant staan punten waar de clubs zich aan gaan houden, allemaal in het kader van de acceptatie en tolerantie van homoseksuele sporters. De clubs laten met zo’n verklaring aan de buitenwereld zien dat ze zich inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuele sporters willen bevorderen.

Charter ondertekenen
Door het ondertekenen van een charter en dit op een zichtbare plaats op te hangen ( bijv.in de kantine) laat U als bestuur zien dat homoseksualiteit geaccepteerd is en dat U als club erachter staat dat die bal inderdaad voor iedereen is!

Samenwerken met andere sportverenigingen en de gemeente
Zichtbaar maken van positieve houding ten opzichte van homoseksualiteit
Voor de leden kan het een geruststellende gedachte zijn als er op een aantal manieren plaats is gegeven aan homoseksualiteit op de club. Dit kan door middel van stickers, informatieboekjes of posters. Zo draag je als club uit dat homoseksualiteit ‘gewoon’ is. Neem contact op met Jack Kraft, projectleider van COC Limburg, voor meer informatie.

Leden betrekken
Laat twee-drie niet-heteroseksuele leden van de club (of andere clubs) op een thema-avond vertellen hoe zij de sport beleven en wat het gezamenlijk belang is van allen om de sport toegankelijk en veilig te houden. Ook hierbij kan Jack Kraft U van dienst zijn.

Ouderbespreking bij start van het seizoen
Je kunt als bestuurder bij het begin van het seizoen een bijeenkomst organiseren met alle trainers en ouders. Hierbij wijs je nadrukkelijk op het feit dat ouders zich langs de lijn moeten gedragen en dat scheldwoorden met een verwijzing naar homoseksualiteit niet getolereerd worden of zelfs bestraft.

Thema-avond organiseren
Je kunt als bestuurder een avond organiseren met als thema diversiteit of acceptatie. Daarin kun je voorop stellen dat elke minderheid welkom is, ook de niet-heteroseksuele. Want acceptatie van verschillen is het fundament van de club. Seksuele voorkeur kan met behulp van een inleidend filmpje of in de vorm van interactief theater worden aangekaart. COC Limburg kan u  hierbij ondersteunen.

Wedstrijd tegen homo-team of club
Zoek je een kapstok om dit thema aan op te hangen? Misschien kun je dan een homosportclub uitnodigen voor een vriendschappelijke wedstrijd. Zo heb je direct aanleiding om vooraf en achteraf te praten over de acceptatie op je eigen club. Neem contact op met COC Limburg om de mogelijkheden te verkennen.

Wat kan ik doen om transgenders in mijn vereniging te ondersteunen?
NOC*NSF vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zij staan dus ook positief tegenover de deelname van transgenders in de sport. Indien mogelijk ondersteunen zij u ook als clubbestuurder. Als de transgendersporter deelname wordt geweigerd richt dit psychische schade aan voor vele jaren. Dit is onacceptabel, omdat ieder persoon het recht heeft om te sporten.

Winst voor de club?
Wat levert het je op als je niet alleen zegt dat je homovriendelijk bent, maar dat ook nog eens naleeft? .

  • Betere sfeer op je club
  • Meer kantine-omzet doordat mensen zich thuis voelen en langer blijven hangen
  • Vrijwilligerstaken worden sneller opgepakt
  • Beter imago voor de club
  • Spin-off naar aantal leden door mond op mond reclame
  • Meer leden en een hogere contributie
  • Draagvlak bij de lokale politiek
  • Voorbeeldwerking


Acceptatie is de sleutel van elke succesvolle sportvereniging