Links

Alliantie Gelijkspelen
Aan de hand van het advies in de kabinetsnota is onder regie van de ministeries van VWS en OCW een alliantie in de sport opgericht. Stichting Homosport Nederland (sHN) is hiervan de coördinator. Hier kan iedereen tips terugvinden om de sportwereld homovriendelijker te maken

Sportersweb Gelijkspelen
Sportersweb Gelijkspelen is het netwerk voor sporters met een homoseksuele, lesbische of biseksuele voorkeur of een transgender identiteit. Een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen, die werkt aan de verbetering van de sociale acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de sport.

NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

Het ministerie van VWS
Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

Stichting Homosport Nederland (sHN)
Stichting Homosport Nederland is sinds 1988 de landelijke belangenorganisatie voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender sporters en homo/lesbische sportverenigingen. sHN wil bijdragen aan een tolerant en homovriendelijk sportklimaat: samen sporten op basis van respect en gelijkwaardigheid.

COC
Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland, dat is de officiële naam van de landelijke organisatie. COC Nederland is dus een vereniging van verenigingen.

COC Limburg
COC Limburg is sinds 1972 dé vereniging voor homo- en biseksuelen en transgenders in Limburg. Wij zetten ons in voor ´de belangen en het verlangen´ van lesbiennes, homo- & biseksuelen en transgenders in de provincie Limburg.

NSA
De NSA is een samenwerkingsverband voor onderzoek, advies, projectcoördinatie en (veranderings)management voor de breedtesport. Wij werken in opdracht van landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden, voor overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, alsmede voor lokale sportverenigingen.